Zgłoszenia do akcji Wielka Mapa Polski


Wymiana pocztówkowa pomiędzy klasami 1 – 3 w całej Polsce!

1. Wypełnij dane potrzebne do zgłoszenia.
2. Odszukaj placówkę, w której uczysz.
3. Wybierz swoją placówkę i zgłoś udział.

Potrzebujesz tylko:
3 minuty

Podaj swoje dane:

Podaj dane swojej szkoły:

* pole obowiązkowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy 40.736.880 zł, (wpłacony w całości). Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych wysyłką newslettera, informowaniem o produktach i usługach oraz archiwizowaniem. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.