Jak skutecznie przygotować uczniów do matury z języka polskiego?


9 listopada 2022 roku, w godzinach 17.00-18.00

1. Wypełnij dane potrzebne do zgłoszenia.
2. Odszukaj placówkę, w której uczysz.
3. Wybierz swoją placówkę i zgłoś udział.

Potrzebujesz tylko:
3 minuty

Podaj swoje dane:

Podaj dane swojej placówki:

* pole obowiązkowe


Udzielone powyżej zgody możesz wycofać w dowolnym momencie

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.
Kontakt do Administratora danych - e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych) lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Cel i podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

- Organizacja e-spotkania/e-konferencji, w tym również przygotowanie i przesłanie certyfikatu uczestnictwa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych w związku z zapisaniem się osoby na e-spotkanie/e-konferencję. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji e-spotkania/e-konferencji, natomiast wystawione certyfikaty będą archiwizowane przez okres 3 lat.

- Marketing bezpośredni produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

- Marketing produktów i usług pozostałych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

W ramach działań marketingowych, będziemy przesyłać informacje handlowe za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej, zgodnie z preferowaną formę kontaktu (mail, sms, kontakt telefoniczny). Powyższe informacje będą przesyłane za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących. W każdym momencie możesz wycofać wyrażone zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Odbiorcami danych będą:

- upoważnieni pracownicy administratora danych,

- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak dostawcy usług IT, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług,

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z niektórymi działaniami administrator danych może korzystać z usług informatycznych zewnętrznych dostawców usług IT (m.in. HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), co skutkować może przekazaniem danych osobowych do państwa trzeciego. Zapewniamy jednak, że przekazywane dane są odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podpisały z nami Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Jeżeli masz w tym zakresie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt, a przekażemy wszystkie niezbędne informacje.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w e-spotkaniu/e-konferencji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo:

- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem,

- do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.